REALIZÁCIA STAVIEB

Generálny zhotoviteľ priemyselných a občianskych stavieb

naŠe sluŽby

Realizácia stavieb

Naša spoločnosť ako generálny zhotoviteľ stavieb realizuje všetky druhy stavieb, od priemyselných až po občianske stavby.

InŽinierske siete

Poskytujeme služby pri výstavbe nových obytných zón, ako realizácia kanalizačnej a vodovodnej siete, výstavba betónových a asfaltových komunikácií.

ZÁmočnícka Výroba

Výrobu a montáž oceľových konštrukcií zabezpečujeme vlastnými pracovníkmi a disponujeme vlastnou 1000 m2 výrobnou halou.

O nás

Sme stavebná spoločnosť zameraná predovšetkým na realizáciu priemyselných a poľnohospodárskych stavieb. Medzi naše úspešne realizované projekty patrí veľký počet výrobných a skladovacích hál, obchodných centier a polyfunkčných budov.

RealizUJEME
  • Poľnohospodárske stavby
  • Priemyselné stavby
  • Výrobné a skladovacie haly
  • Čerpacie stanice pohonných hmôt
  • Občianske stavby